رهبر دموکرات سنا می گوید پیشنهاد دیوار مرزی "بیرون از میز"

تاریخ: 1/23/2018 8:07:23 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

واشنگتن رویترز چاک شومر، رهبر دموکرات سنا ایالات متحده، روز سه شنبه اعلام کرد پیشنهاد ارائه برخی از منابع مالی برای رئیس جمهور جمهوریخواه، دونالد تامپم را به دیوار مرزی مورد نظر را با مکزیک رها کرده است، زیرا این بخش از توافق بزرگتر بود که مورد احترام قرار نگرفت. این بخشی از Schummer به خبرنگاران گفت: گزارش شده توسط سوزان کورنول نوشته شده توسط Makini بریس در حال ویرایش توسط لیزا LambertOur استانداردهای Thomson Reuters اصول اعتماد