Factbox: Trump در توییتر (24 ژانویه) - مشاغل

تاریخ: 1/24/2018 3:14:06 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

اظهارات زیر به حسابهای توییتر تایید شده از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، RealDonaldTrump و POTUS ارسال شده است. نظرات اظهار شده توسط خود رویترز این اظهارات را اصلاح نکرده و یا دقت آنها را ثابت نکرده است. realDonaldTrump سرمایه گذاری فوق العاده توسط شرکت هایی از سراسر جهان در امریکا ساخته شده است. هرگز چیزی شبیه به آن در حال حاضر دیزنی JP مورگان چیس و بسیاری دیگر کاهش عظیم مقررات و کاهش مالیات ما را مجبور نیروگاه دوباره راه طولانی برای رفتن مشاغل مشاغل شغل 0658 EST لینک منبع بیتی 2jBh4LU بیت لای 2jpEXYR نوشته شده توسط دفتر بنگالورو استانداردهای ما Thomson رویترز اصول اعتماد