آژانس بهداشت ایالات متحده برای صدور مقررات اعتراضات مذهبی

تاریخ: 1/19/2018 4:26:02 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

 رویترز مقامات بهداشت ایالات متحده روز جمعه گفتند که دستورالعمل های قانونی ای را که توسط دولت اوباما صادر شده بود را لغو کرد و تلاش کرد دولت ها را از تلاش برای دفاع از سازمان هایی که خدمات سقط جنین مانند برنامه ریزی والدین را تهیه می کنند، اعلام کرد. مقامات وزارت بهداشت و خدمات انسانی نیز گفتند که این اداره صدور مقررات جدید برای محافظت از کارکنان مراقبت های بهداشتی rsquo حقوق مدنی بر اساس اعتراضات مذهبی و وجدان مقررات حقوق کارگران مراقبت های بهداشتی از ارائه سقط euthanasia و استریلیزاسیون مقامات گفت: در یک تماس رسانه ای با خبرنگاران گزارش شده توسط کارولین هومر ویرایش توسط کریس ReeseOur استانداردها اصول اعتماد Thomson Reuters