3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آفت کش ها زنبورها را در معرض خطر قرار می دهند، نگهبان اروپا می گوید

لندن رویترز زنبور عسل و زنبور عسل زنبور عسل وحشی به وسیله سه آفت کش از یک گروه به نام neonicotinoids به خطر می اندازند. پرورش دهنده ی ایمنی غذا در اروپا، روز چهارشنبه تأیید نگرانی های قبلی که منجر به ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی در اتحادیه اروپا شد، زنبور عسل بر روی یک گل دیده می شود. یک جنگل در نزدیکی روستای Berezhok در شمال مینسک 2014 ژوئیه 23 REUTERS واسیلی Fedosenko اداره ایمنی مواد غذایی EFSA گزارش که زنبورها و زنبور عسل وحشی را پوشش داد و شامل بررسی سیستماتیک از شواهد علمی منتشر شده از زمان EFSA در سال 2013 ارزیابی به عنوان مهم برای اینکه آیا