3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

به تعویق افتادن مجوز تعرفه ها به عنوان کاخ سفید راه را برای معافیت های بیشتر باز می کند

واشنگتن رویترز، کاخ سفید روز چهارشنبه را مطرح کرد که مقررات احتمالی آمریكا برای واردات فولاد و آلومینیوم ممكن است كلیسای كشورها را علاوه بر كانادا و مكزیک به عنوان رییس جمهور دونالد ترومپ نگاهی بیندازد كه انتظار میرود كه تظاهرات روز پنجشنبه Trump امضاء شود یک مقام بلندپایه آمریکایی گفت که این اقدامات حدود دو هفته پس از آن انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که این اقدامات در حدود دو هفته پس از آن صورت می گیرد.