3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خدمه U.S.-روسی از ایستگاه فضایی باز می شود: تلویزیون ناسا

 رویترز یک کپسول دو فضانورد آمریکایی و یک فضانورد روسی از ایستگاه فضایی بین المللی در روزهای چهارشنبه پس از ماموریت پنج و نیم ماه که در آن تلویزیون مأموریت ناسا پخش می شود، به نمایش گذاشته شد. فضاپیمای سایوز، جو اگبا و مارک وند هی را از آمریکا آورده است. اداره ملی فضایی و فضایی و الکساندر میسورکین از آژانس فضایی روسیه Roscosmos کپسول در استپ پوشیده از برف حدود 90 مایلی جنوب شرقی شهر مرکزی ززکجان در ساعت 8:31 صبح به وقت 0231 GMT اسلاید شد 14 عکس میسورکین اولین کسی بود که از اوایل