3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دبی تست های خودمختار را در درایو برای شهر هوشمند تست می کند

DUBAI رویترز دبی آزمایشهای مستقل خود را در یک محاکمه آغاز کرده است. امیدوار است تجارت و گردشگری در امتداد خلیج فارس امیدوار باشد که تبدیل آن به یکی از دلیرترین شهرهای جهان شود. مقامات دونتسک از Roads and Transport Authority RTA دوگانه مکعبی ساخته شده شرکت حمل و نقل بعدی بعدی در ایتالیا که در اطراف خیابان اصلی در دبی واقع شده است، Passersby متوقف شد تا خودروهای شش صندلی را امتحان کند و پرس و جو از مهندسان ایتالیایی در نظارت بر آزمون RTA اعلام کرد که آنها 1، 5 میلیون دیر هام 410،000 را برای ادامه researc