3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فضاپیمای جونو ناسا جیپیت را به زیر لباس اش می اندازد

وحشتنون رویترز: درون کاپیتول همانند جذابیتی است که سطح خیره کننده این سیاره با ترکیب مخلوطی از هیدروژن مایع و هلیوم در مرکز آن جت جریان جو جت بزرگ و ویژگی های گرانشی عجیب و غریب دانشمندان در روز چهارشنبه گفتند یک تصویر نشان دهنده نمایندگی فضایی ایالات متحده در ژنو فضاپیما در مدار بالاتر از نقطه مشترك قرمز نقطه مشترك ناسا JPL Caltech از طریق REUTERS اطلاعاتی از فضاپیمای ناسا كه در فاصله منظومه شمسی بزرگترین سیاره ی خورشیدی است كه از سال 2016 در مدار قرار گرفته است،