3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ماهواره اروپا راه اندازی می شود پس از Ariane 5 snafu

آژانس فضایی اروپا روز جمعه اعلام کرد که پرتابی با آرم شرکت در ماهواره ای دیده می شود که به تازگی امتداد دارد. راکت رایانه ای Arianespace در پاریس فرانسه در 9 ژانویه 2018 آغاز می شود. REUTERS Christian Hartmann 26 ژانویه یک موشک Ariane 5 که دو ماهواره مخابراتی را حمل می کند، پرواز می کرد و آنها را در مدار اشتباه ذخیره کرد، درست همانطور که شرکت Arianespace،