3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Trump مایکروسافت را به عنوان مشاور ارشد اقتصادی معرفی می کند

 رویترز کریس لیدهل، مدیر اجرایی سابق مایکروسافت و شرکت جنرال موتورز، در حال بررسی است تا به عنوان مشاور اقتصادی برتر دونالد تامپو رئیس جمهور آمریکا شود. یک مقام رسمی در کاخ سفید روز یکشنبه تایید کرد که رسانه های رسمی گزارش تصویری از دونالد تروپ، رئیس جمهور آمریکا و معاون رئیس جمهور برای استراتژیک ابتکارات کریس لیدهل یک نمودار را نشان می دهد که نشان می دهد فرایندهای مربوط به ساخت بزرگراه فدرال در جریان رویداد در زمینه تنظیم مجازات در کاخ سفید در واشنگتن آمریکا 2017 دسامبر 14 REUTERS کوین لامارکو ترامپ در حال جستجوی یک مدیر جدید برای سفید هوی